ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਵੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ ਇਹ 3ਬਿਮਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ,ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ-ਥਾ-ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ

ਵੇਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾ-ਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕ-ਬ-ਜ਼

ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿ-ਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ-ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉਪਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ.ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦੇ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.