7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਓ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 10 ਰੋਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੋ-ਰੋ-ਨਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਜਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਕਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੰ-ਮ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਇ-ਤ-ਮਿ-ਨਾ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਣ

ਤੰਤਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਠੀਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੋਦੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ-ਵ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.