ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ ਖਾਓ-ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀ ਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲ ਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਥਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈ-ਗ-ਨੈਂ-ਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀਂ 3-4 ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ ਵ ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀ ਦੇਖੋ ਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾ ਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ

ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੁ ਆ ਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *