ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-4 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਪੀਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹਾਜਮ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਗੇ ਤੇ ਨਾਲ

ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਛਾ-ਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ

ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਗੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਸ-ਟੋ-ਨ-ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੌ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੈ ਕਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂ-ਸਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿ-ਜ਼-ਲ-ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਰਜਾਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਊਡਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.