ਘਰੇ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਾਓ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ 4 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ.ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੈਕਰ ਪਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਅੰ-ਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਤੇਡ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ.ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂ-ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜ-ਲ-ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੇਸਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ-ਤ-ਲੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜਲਟ ਵੇਖਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਯਾਸਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਚ-ਮ-ਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment