ਇਸ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਖਾ ਲੋ-ਬੁਢਾਪਾ-ਕਮਜੋਰੀ-ਥਕਾਵਟ-ਚਹੇਰੇ ਦੀਆ ਝੁਰੜੀਆ ਸਭ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲੇ ਲੈ ਲਵੋ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ,ਆਈਰਨ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ

ਉਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮਾ ਨੂੰ ਪੀਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀ 10ਗ੍ਰਾਮ ਗੁ-ੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁ-ੜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼

ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਅ-ਨੁ-ਭ-ਵ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.