ਗਰੰਟੀ ਆ ਔਰਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੂ ਛੱਡ ਦਿਓ-ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਖਾਲੋ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸੁ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਸਕਾਰਕੁਲ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਗਰਾਮ ਪਿਆਜ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਲੈਂਣੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿੜਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਥੇ 50 ਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਫਗ ਗੁਦਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਮ ਮਿਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਲੈਣੀ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਮਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ

ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਰਚਿੜੇ ਦਾ ਮਗਜ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਫਰਾਨ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *