ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ-ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਚ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ-ਲਕਵੇ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਚ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਮ ਹੈ ਛੁ-ਹਾ-ਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸੁਹਾਰੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਲੱ ਗੇ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ ਸ਼ ਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ੍-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣ੍ਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਕਵੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਇਸ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *