ਬੁੱਢਾ ਮਾਰੇਗਾ ਛਾਲਾਂ-ਘਰੇ ਰਸੋਈ ਚ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ ਖਾਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦਾਣੇਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਫਾ-ੜੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਫਾ-ੜੀ-ਆਂ

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ, ਐਂਟੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾ ਬੋ-ਲੀ-ਜ-ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾ ਬੋ-ਲੀ-ਜ-ਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਪੀਗਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਫਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਫਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣ ਹੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਲਸਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝੋ ਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *