ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ 90% ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰ-ਗ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੰ-ਗ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ,ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ-ਹਿ-ਮ-ਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਆਪਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲ-ਗ-ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੇ-ਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿ-ਆ-ਣਿ-ਆਂ ਦੇ ਸੂ-ਝ-ਵਾ-ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ-ਜ-ਰ-ਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔ-ਕ-ੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ ਚ-ੜ੍ਹਾ-ਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ * ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉ-ਚਾ-ਈ-ਆਂ ਤੇ ਬੁ-ਲੰ-ਦੀ-ਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ,ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.