ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ ਖਾ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੱ-ਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮ-ਜ਼ਾ-ਕ ਉ-ਡਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰ-ਮ-ਕਾ-ਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀ ਦੇਖ ਉੱਚੀ ਲੰ-ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਖ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅਜ ਗਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜਿਕ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਲੈਣੀ ਇਸ ਲਈ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਗ੍ਰੋ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀ ਧੁੱ-ਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਇਸ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿ-ਆ-ਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਦਾਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲ-ਮ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼-ਲ-ਗ-ਮ ਪਾਲਕ ਰੇ-ਸ਼ੇ-ਦਾ-ਰ ਫਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱ-ਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *