ਸੇਬ ਦੇ 1 ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਕਮਾਲ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਸੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ,ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫਾ-ਰ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਸਿਰਦਰਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪਰ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈ-ਨ ਨਹੀਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ-ਟੋ-ਰੇ-ਜ਼ ਦੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ

ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ-ਟੋ-ਰੇ-ਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾ-ਰੰ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇ-ਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਸੇਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰਦਰਦ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.