ਦਾਗ-ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਛਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕਿਲ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਛਾਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੇ

ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਐਸੀ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰ-ਗ-ੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱ-ਥ-ਰ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹ-ਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਮਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੈਫਲ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਪਰ ਰ-ਗ-ੜ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ

ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.