ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾ-ਈ-ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝ-ੜ-ਨ ਤੋਂ ਰੋ-ਕ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਤ-ਰੀ-ਕਿ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਕੋਪਰ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਜਿੰ-ਕ ਵਿਟਾਮਿਨ

ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਫੈਦ ਤਿਲ ਪੰਜ ਮਖਾਣੇ ਚਾਰ ਬਦਾਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਵਾ-ਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਗੰ-ਜਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਜਿੰ-ਕ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕੋਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੈਡ ਫੈ-ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ

ਖਾਣਾ ਖੰ-ਡ ਖਾਣੀ.ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ .ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੈ-ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਸੁੰਦਰ ਘਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰ-ਜੇ-ਪ-ਨ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.