ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 2 ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜ-ਵਾ-ਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ-ਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਪਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰੋ-ਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੌਂਗ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂ-ਡ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰ-ਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੈਟ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੋਂਗ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *