ਭੋਜਨ ‘ਚ ਹਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ 6 ਨੁਕਸਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੀਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਪ-ਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਂਗ ਦਾ ਛੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ, ਪੇਟ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਹੀਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ।ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਸਤ-: ਹੀਂਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਇੰ-ਟੇ-ਸ-ਟਾ-ਈ-ਨ-ਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੀ ਖਾਓ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੋ-ਜ, ਦਸਤ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ।ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਭ-ਪਾ-ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰ-ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਗ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਂਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੰ-ਜ-ਮ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂ-ਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਗ-ਠ-ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.ਹੀਂਗ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੀਂਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਧੱਫੜ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਂਗ ਤੋਂ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂ-ਟ-ਰ-ਲ ਨ-ਰ-ਵ-ਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.