ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾਪਣ ਹੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਕੇ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਕੌਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਉਸ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ

ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਮੜੀ ਤੇਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਭਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.