ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ-ਨੀਂਦ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ-ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ-ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਬੇ-ਚੈ-ਨੀ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹੋਏਗਾ,ਕ-ਸ਼-ਅ-ਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐ ਖਸਖਸ ਜਾਂ ਖਸਖਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖਸਖਾਸ ਸਨ ਖਸਖਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਮਚ ਲ-ੜਿ-ਆ ਇਕ ਚਮਚਾ ਖਸਖਾਸ ਦਾ ਲ-ੜੇ-ਗੀ ਇਹ

ਉਹ ਚਮਚਾ ਜੜਾ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਖਸਖਾਸ ਦਾ ਖਸਖਾਸ ਬਡ਼ੀ ਕ-ਸੂ-ਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਸਖਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮੇਗਾ ਤਿੱਨ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਐ ਓਮੇਗਾ ਸਿ-ਕ-ਸ ਫੈ-ਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫੈਦ ਸਫੇ ਤਿਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾ-ਨ-ਦਾ-ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨੈਂ ਤੂੰ ਚਮਚੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਮੈ-ਗ-ਨਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਅਭੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱ-ਡੀ ਦੰਦ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਐ ਉਹ ਹੈ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਬਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ

ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਸਲ ਦੀ ਵੀ-ਕ-ਨੈੱ-ਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਕੱ-ਠਿ-ਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ

ਇੱਕ ਗਰਮ ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫਾ-ਰ-ਮੂ-ਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.