ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਵਾਇਣ ਤੱਕ-ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ-ਥਿ-ਤੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪ-ਰ-ਵਾ-ਹੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗਾਊਟ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਵਾਇਨ : ਅ-ਜ-ਵਾ-ਈ-ਨ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋ-ਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਗਠੀਆ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾਇਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੇ-ਵ-ਨ : ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਿੰ-ਕ-ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਰਕ : ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਗਠੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਇ-ਨ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰਿ-ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹੇ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਸਣ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐ-ਸਿ-ਡ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.