ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖ-ੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ D ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਨੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲ ਵੀ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮ-ਸ਼-ਰੂ-ਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮ-ਸ਼-ਰੂ-ਮ ਧੁੱਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ-ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟ ਧੁੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ

ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.