ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਸਭ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਗ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਗ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਡੱ-ਬੀ,ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਦੀ

ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਜੋ-ੜਾਂ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਓ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕਪੜੇ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦਰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.