ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ 3 ਵਾਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਜ-ਲ-ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋ-ਪਾ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ।। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚਮਚ ਤਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਨਾਂ ਚੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿ-ਦੇ-ਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਉਸ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ। ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.