15 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ,ਖਾਂਸੀ,ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱ-ਕ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਛਿੱ-ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧੂੰ-ਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾ-ਹ ਨਲੀ ਨੂੰ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ-ਹ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁ-ਰ-ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌ-ੜੀ-ਆਂ ਚ-ੜ੍ਹ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ-ਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ-ਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਦੂ-ਸ਼ਿ-ਤ ਵਾ-ਤਾ-ਵ-ਰ-ਣ ਅਤੇ ਦੁ-ਸ਼ਿ-ਤ ਖਾਣਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੇ-ਫ਼-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਡਿ-ਟੋ-ਕ-ਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾ-ਹ ਫੁੱ-ਲ-ਣਾ,ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਹੋਣਾ, ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਠ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਂਠ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂ-ਠ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਦੇ ਧੂੰ-ਏਂ ਦੇ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਸਾ-ਇ-ਜ ਦਾ ਇਕ ਪਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਸਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾ-ਨ-ਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਵਾਰ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਗੈ-ਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜੇ ਡੀ-ਟੋ-ਕ-ਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜੇ ਧੂੰ-ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *