3-4 ਦਿਨਾ ਚ ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ

ਕ-ਬ-ਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਲ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾ-ਣੇ-ਦਾ-ਰ ਮੌਕੇ ਮ-ਲ-ਭਾ-ਗ ਵਾਲੀ ਜ-ਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਵਾਸੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਾਰ ਅਜੋਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ 1 ਚੱਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਜਦੋਂ

ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਸੋਠ ਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂ-ਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *