1 ਰਾਤ ਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਛੁੱਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਨੁਕਤਾ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛਾਈਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁ-ਲਾ-ਬ-ਜ-ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦਾ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰੋ-ਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾ ਲੱਗੇ

ਇਨ੍ਹਾਂਨਾਂ ਰੂ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕ ਏਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਕਦੇ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁ-ਸੀ-ਖੀ-ਰੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦਾ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਗਾ-ਇ-ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *