5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਚੱਕਦੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ,ਲੀਵਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ-ਸ਼ੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿ-ਲਾ-ਵ-ਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਬਾਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁੱਕ ਜਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਬਾਰਾਂ

ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.