ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਫੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਨਾਖੂਨ ਫੰ-ਗ-ਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮ-ਸ-ਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ-ਖੂ-ਨ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ-ਕਾ-ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂ-ਪ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਜਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨ-ਹੁੰ-ਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।ਫ-ਲੁ-ਕੋ-ਨਾ-ਜੋ-ਲ, ਆ-ਇ-ਟ-ਰ-ਕੌ-ਨਾ-ਜੋ-ਲ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ-ਖੂ-ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾ-ਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *