ਐਸੀਡਿਟੀ,ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਅਪਚ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਵਿਚ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋਣਾ ਮੁਟਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆਉਣਾ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੋਣ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋ-ਇ-ਲ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ-ਬ-ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇ ਭੁੱ-ਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੋ ਓਨੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜਾਰੀ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉ-ਤ-ਪੰ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਜਵਾਇਣ ਜੀਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *