ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁੜਵਾਓ-ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁ-ਡ-ਵਾ-ਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਡੂੰਘੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਉ ਗਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਰੋ-ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡ-ਰ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8544988850 ਅਸੀਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇ-ੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *