100% ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ 1 ਰਾਤ ਚ’ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ-ੜਾ ਲੱਗਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣਾ ਦੰ-ਦਾ ਦੇ ਮਾ-ਸੂ-ੜੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੂ-ਰ-ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਬਬੂਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਊਡਰ,ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਗਰੂ,ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਜੂ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ

ਛੋਟੇ ਪਿਪਲੀ ਏਕ ਗ-ਰਾ-ਮ ਲੌ-ਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸ-ਵ-ਟੀ-ਕਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਗਰਾਮ ਹ-ਲ-ਦੀ ਪਾਊਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ-ਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ-ਕਿ-ਸ-ਤਾ-ਨੀ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਕ ਬੂ-ਰ-ਸ ਦੀ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ

ਜਿਹਾ ਪਾ-ਕਿ-ਸ-ਤਾ-ਨੀ ਨਮਕ ਲਗਾ ਲੈਂਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡੰ-ਡੀ-ਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੰ-ਡਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱ-ਪ ਸੁ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਕੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ

ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਬੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੇ-ਸ-ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁ-ਰ-ਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.