3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣਾ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇ-ਕਾ-ਗ-ਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਬੀ ਆਉਣ

ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇ-ਲੋ-ੜੀ-ਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈੱ-ਡ-ਫ਼ੋ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣ ਨੱਕ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਗਣਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੋ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਕੰ-ਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋ-ਗ-ਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਿਆ

ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਅਤੇ ਕੰ-ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕੰ-ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.