ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ 5 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ-ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿ-ਸ-ਣਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮਜੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀਂਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਕ ਤ ਤੇ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੌ-ੜੀ-ਆਂ ਚੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਫੁ-ਲੱ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਟੀ ਨ,ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ,ਵਿਟਾਮਿਨ D-6,ਆਈਰਨ,ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱ-ਸਿ-ਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ ਮਿ ਸ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੂ ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿਚ ਆ-ਈ-ਰ-ਨ ਭਰਭੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਪੰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵੀ ਭ ਰ ਭੂ ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇਆ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ-ਵ-ਸ-ਥ ਲਈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰ ਹੇ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀ-ਮਿ-ਟ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈ ਨ ਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *