ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਖੁਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ

ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰ-ਗ-ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰ-ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ

ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅ-ਸੀ-ਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ-ਫ਼-ਲ-ਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਦੁ-ਖਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ੁ-ਬਾ-ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮ-ਦ-ਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.