ਗ੍ਰੀਸ ਮੁਕਗੀ ਜਾ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ-ਯੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਂ-ਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ 9% ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੱਸਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾ-ਸ-ਟ-ਰੇ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨ-ਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੀ ਕੋਸੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀ ਦਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼-ਰ-ਕ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ-ਟ-ਨ ਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਰ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਓਥੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ

ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪੱ-ਟੀ ਬੰ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੇ ਉਪਰ ਗਰਮ ਪੋ-ਟ-ਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਕਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 10ਤੋ15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.