ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਏਗਾ-ਇਹ ਚੀਜ ਖਾ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮ-ਜ਼ਾ-ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼ਾ-ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਿ-ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ

ਇਸ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨਾਂ ਗ-ਰੋ-ਥ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਵਧਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇ-ਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅ-ਕ-ਸ-ਰ ਹੀ ਅਪਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ

ਦੀ ਘਾ-ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਐ-ਕ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ-ਨੇ-ਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਛੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਸੀ ਟੱ-ਪ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲ-ਮ-ਕ-ਵਾਂ ਹੈ ਲ-ਟ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੰਬਾ ਪ-ੜ੍-ਹਨਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ

ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਦ ਵਾਧਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔ-ਕਾ-ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.