ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਝੜਨਗੇ ਨਹੀਂ-ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਲਗਾ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਆਮਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਕਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਟੁਕੜੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਕ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮ-ਸ-ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬ-ਚਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨ-ਹਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਪਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ

ਵਾਲ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.