ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਮਰੂਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਨਾ ਖਾਓ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਸੀ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-1 ਅਤੇ ਨਿ-ਕੋ-ਟੀ-ਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ, ਆਇਰਨ, ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਅਤੇ ਖ-ਣਿ-ਜ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੱਚਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ,ਪੱਕਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇ-ਚ-ਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਚ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਅ-ਮ-ਰੂ-ਦ ਨੂੰ ਜਾ-ਮ-ਫ-ਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਚਬਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਸ ਚੂਸੋ ਅਤੇ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੁੱਕੋ,ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬੱਚੇ – ਅਮਰੂਦ ਇੱਕ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗਰਭ ਅ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਬੱਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ — ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ – ਯੂ-ਕ-ਲਿ-ਪ-ਟ-ਸ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ, ਜਾਮੁਨ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ, ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੱਤੀਆਂ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਓ। 250 ਗ੍ਰਾਮ (ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ) ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਓ. ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਗੁਦਾ — ਸ਼ੌਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁ-ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ-ਮ-ਰੂ-ਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਗੁ-ਦਾ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨੀਆ -ਇ-ਲਾ-ਹਾ-ਬਾ-ਦੀ ਮਿੱਠੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪਾਵ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਗ-ਰ-ਮੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮ-ਨੀ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੂਦ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ। ਇਹ ਮਨੀਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦਾਦ, ਖੁਜਲੀ, ਫੋੜੇ, ਮੁਹਾਸੇ, ਖੂ-ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋ-ਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੂ-ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋੜੇ, ਮੁਹਾਸੇ, ਖੁਜਲੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ,ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤ -ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 20 ਕੋਮਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦ-ਸ-ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦ-ਸ-ਤ, ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ, ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਟੈ-ਨਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦ-ਸ-ਤ- ਦੋ ਪੱਕੇ ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱ-ਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅ-ਮ-ਰੂ-ਦ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ‘ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ — ਪੱਕੇ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖਾਂਸੀ — ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 10 ਤਾਜ਼ੇ, ਕੋਮਲ, ਹਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ, ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪੀਓ। ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੂਕਰ ਦੀ ਖੰਘ- ਭੁੱਬਲ (ਗਰਮ ਰੇਤ ਜਾਂ ਸੁਆਹ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁ-ੜ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਖਾਓ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖੂ-ਨ ਨਿਕਲਣਾ – ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਦੋ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਠੀਆ — ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਹਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਧੋਵੋ.ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈ-ਕ-ਚ-ਰ ਦਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦੰ-ਤ-ਪੀ-ਡਾ – ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋ-ਜ, ਦੰ-ਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।

ਦਸਤ, ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰੂਦ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੱ-ਟੀ ਪ-ਤ-ਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਚਸ਼ – ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਬਾਲੋ। ਅੱਧਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪੀਓ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਬਜ਼ —ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਰੂਦ ‘ਤੇ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟੱ-ਟੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ (ਖਾਲੀ ਪੇਟ) ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (3) 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ – ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ ਜੋ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *