ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਲੋ ਇਹ ਪੋਸਟ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਜ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਜ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ-ਲ-ਫ-ਰ ਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ-ਤਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,ਵਾਲ ਭਾਰੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ

ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ-ਨ-ਡਾ-ਈ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ ਤੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ ਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ-ਬ-ਜ ਹੋਵੇ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਵੇ,ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ,ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਵੇ

ਇਕ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਕ-ਬ-ਜ ਤੋਂ 100 ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਇ-ਲਾ-ਜ ਆ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ,ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾ-ਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਆਪਣੀ ਆਂ-ਤਾਂ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.