ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਜੂਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਪਰ ਜਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋ-ਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿ-ਟ-ਕ ਕੱ-ਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ-ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ .ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲੱ-ਤਾਂ ਦਰਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਢੰ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ–ਸ-ਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.