ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪੰਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱਸਣ ਦਾ ਰਸ.ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ.ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਹਿਦ

ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ

ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ.ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *