ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਪੇਟ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ , ਗੈਸ , ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਦੇ ਲਛੱਣ

 1. ਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਲਛਣ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‌। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਏਸਿਡ ਰਿਫਲੇਕਸ
 2. ਬਦਬੂ ਦਾਰ ਸਾਹ
 3. ਸੋਜ
 4. ਡਕਾਰ
 5. ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ
 6. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ
 7. ਜੀ ਮਚਲਾਉਣਾ
 8. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ‌। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲਛਣ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੂਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਮਲ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
 • ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ
 • ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ

ਜਾਣੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ

ਪੇਟ ਚ ਭਾਰੀਪਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਾਣੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਾਰੀਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਔਵਰਈਟਿੰਗ

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਔਵਰਇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਔਵਰਇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ ।

ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ

ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਾਚਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ , ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।

ਸਮੱਸਿਆ-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਰਨੀਆ , ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ , ਫ਼ੂਡ ਐਲਰਜੀ , ਰਨਾਸ਼ਸੋਥ , ਗੈਸਟ੍ਰੋਔਸਫੇਗਲ ਰਿਫਲਕਸ ਰੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

 1. ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ।
 2. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਦਾ , ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ।
 3. ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ । ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ।
 4. ਐਵਰਇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ । ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਉ ।
 5. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।
 6. ਧੂਮਰਪਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ।
 7. ਤਣਾਅ , ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੂੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ । ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *