ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਦੇ ਹੋ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸ-ੜ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋ-ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭ-ਰਿ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰ-ਤ-ੜੀ ਅਤੇ ਜੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਭਾ-ਰਾ-ਪ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੇ-ਟ ਗੈਸ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਸੌ ਗਰਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਇਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇ-ਵ-ਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰੀ ਅਰਸਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9872472794 ਡਾਕਟਰ ਕੈਥ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.