ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਐਵੇਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ,ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਥ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਂਜ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾ-ਣ-ਪੀ-ਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਜੋ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ-ਥ-ਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਪ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਥ-ਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਲਮੀ ਛੋਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅੱਧ ਰਿ-ੜ-ਕੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਸ-ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ 10,12 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੀ ਏਸ ਤ-ਲਾ-ਣੀ-ਆਂ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 9855659090ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਿ-ਅ-ਕ-ਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.