ਮੁਲਾਇਮ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਿਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਸਾਬਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਤਿੰਨ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਓ ਸਾਬਣ ।ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਬਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਲੋਵੇਰਾ।ਸਾਨੂੰ ਤਾਂਜੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਐਲੋਵੀਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ।ਐਲੋਵੇਰਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ।ਐਲੋਵੇਰਾ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੈੱ-ਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਬੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।ਅਗਲੀ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦ‍ਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡ੍ਰਾ-ਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਦਾ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂ-ਭ-ਣ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱ-ਟ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬੇਸ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਐ-ਲੋ-ਵੀ-ਰਾ ਜੈੱਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਦੋ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੀਨ

ਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆ-ਇ-ਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਹੀ ਮਿਲਾਇਓ।ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ।ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਆਰ ਮਿ-ਕ-ਸ-ਚ-ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ੇ-ਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ੇ-ਪ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰ-ਮ-ਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਬਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਮੁਲਾਇਮ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗਲੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *