ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ-ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ

789898
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁ-ਤਾ-ਬ-ਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਾਯਾਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।। ਜਿਵੇਂ ਕੀ:- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਵਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੀ-ਸ਼ੂ-ਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।।ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।।ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।। ਤੇਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।। ਹੈ-ਟ ਅ-ਟਾ-ਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *