ਥੋਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਏਨਾ 9 ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਹੇਜ ਥੋਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਜੂ ਜਮਾ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਥੋਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋ-ਜ-ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ,ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿਚ

ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ-ਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤ-ਲਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੈਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਫੈਦ ਬਰੈੱਡ ਸਫੈਦ ਪਾਸਤਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਚੀਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍ਰੇ-ਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਫਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾ-ਉ-ਨ ਚਾਵਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ-ਰਾ-ਊ-ਨ ਬਰੈਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮਹਿਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉ-ਬ-ਲੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੇ-ਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਕ-ਰ-ਗੰ-ਜ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਲਾਦ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,

ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 90 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਉ-ਬ-ਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *