ਬਾਦਾਮ ਕਦੋਂ,ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਦਾਮ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ-ਲ-ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ਮ ਉਮੇਗਾ ਥਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਾਮ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਬਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੌਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਬਦਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 10 ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ

ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਦਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਨਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *