ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋ-ਟਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂ-ਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਵ-ਰ-ਤ-ਣੇ ਹਨ

ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਦਾ-ਮ ਰੋ-ਗ-ਨ ਤੇਲ ਪ-ਤੰ-ਜ-ਲੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਰੋ-ਗ-ਨ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂ-ਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇ-ਧਾ-ਮ-ਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂ-ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਰਸ ਅ-ਲੌ-ਮ ਵਿ-ਲੋ-ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼-ਵ-ਸ-ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ-ਉ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *