ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਡਨੀ ਵਿਚ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਆ-ਵ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਸੈੱ-ਸ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਦਾ ਰੂ-ਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦ ਨਾ-ਭੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾ-ਸ-ਫੇ-ਟ ਵਾਲੀ ਪ-ਥ-ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਾਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ ਦੁੱਧ,ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਟਮਾਟਰ ਅਮਰੂਦ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ

ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਲ ਬੇ-ਰਿ-ਸ ਫਲ ਗੈਰਿਜ।ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ।ਬਲ ਬੈ-ਰਿ-ਸ ਫਲ ਗੈਰਿਜ ਦਾ ਮਦਰ ਡੈਂ-ਚ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਡ੍ਰੋਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲਾ-ਇ-ਕੋ-ਪੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ

ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਢੱ-ਕ-ਣ ਵਿਚ ਛੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ-ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਸਾ ਪ-ਥ-ਰੀ-ਲ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉ-ਲ-ਟੀ,ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਨੱ-ਕ-ਸੋ-ਮੀ-ਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂ-ਥਾਂ-ਰਿ-ਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿੰਨ ਟਾ-ਈ-ਮ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *