ਜਲਦੀ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹਨ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹਨ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘ ਰੇ ਲੂ ਨੁਸਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ

ਦਮ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇ ਕ ਇਹ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੋ ਸੈੱਲ ਦਾ ਘੱ ਟ ਣਾ ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ

ਕੌਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀ ਆਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਕਿੱਲੋ ਵ ਜ ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰ ਹੇ ਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ,

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦ ਰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ 25% ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਦੁਪਿਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨ ਸਕੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 3 ਚੱਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਇ ਆ,

ਜੀਰਾ ਲਵੋ ਫਿਰ 2 ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *